Misyon – Vizyon

VİZYON

TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI OKULLARI ARASINDA YER ALMAK.

MİSYONUMUZ

Paylaşımcı, iyi insan ilişkileri kurabilen, kendisiyle ve çevresiyle barışık, evrensel, kültürel, ahlaki, milli değerlerin bilincinde, araştırmacı, sorgulayıcı, kendine yetebilen, yaratıcı, çok yönlü başarıyı hedefleyen, en az bir yabancı dili konuşabilen, ikinci bir dile temel atmış, öğrenciler yetiştirmek için varız.

İLKELERİMİZ

Türk Milli Eğitiminin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, okulumuzda; Atatürk İlke ve İnkılaplarını; Atatürk Milliyetçiliğini tam anlamıyla benimseyen bir eğitim anlayışı uygulanmaktadır. Yapılan bütün çalışmalarda bilimsellik rehberimiz olup teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve öğrencilerimize bilimsel çalışmanın ilkeleri sevdirilerek öğretilmektedir. Eğitimde fırsat eşitliği gözetilmekte, başarılar ödüllendirilmekte, akademik ve sosyal anlamda zorlanan öğrenciler her yönden desteklenmektedir. Eğitim ve öğretimin okul ile sınırlı olmayıp yaşamın her anında devam eden, sürekli gelişen ve iyileştiribilen bir süreç olduğu kabul edilmektedir.
TAN-OBS